GetOud

GetOud heeft jarenlange ervaring met het werken voor en met ouderen. In ons werk, dat onder te verdelen is in: beleid en uitvoering, fotografie, training en onderzoek, staan ouderen altijd centraal. We vinden het belangrijk dat ons werk een positieve uitstraling heeft, vernieuwend en inspirerend is en tot nadenken aanzet. Een degelijke onderbouwing en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord zijn hierbij sleutelwoorden.