Over de Pyr

Ontstaan
‘De Hoogere Burgerschool’ staat op de gevel van het gebouw te lezen. Met dat doel werd het pand in 1907 gebouwd. En zo heeft het jarenlang dienst gedaan. Maar ook als onderkomen voor een meisjesschool en later een MEAO. De GG&GD hield een tijdlang spreekuur in de gymzaal.

Het pand stond al langere tijd leeg, toen in 2001 werd besloten tot de sloop van woon-werkgemeenschap de Blauwe Aanslag. Als alternatief voor de Blauwe Aanslag, een voormalig belastingkantoor, stelde de gemeente Den Haag de bewoners en de bedrijven uit de Blauwe Aanslag in de gelegenheid het pand aan de Waldeck Pyrmontkade te kopen.

Organisatie
Het beheer van het gebouw is sindsdien de verantwoordelijkheid van een stichting die wordt aangestuurd door de vereniging De Grote Pyr, waar bijna alle bewoners en bedrijven lid van zijn. Het onderhoud, de verbouwingen en de financiering zijn in eigen beheer geregeld en de bewoners en bedrijven betalen huur naar gelang de grootte van hun ruimte.

De verenigingsvergadering is verantwoordelijk voor de toewijzing van eventuele beschikbare ruimtes.

(Zowel de woon- als bedrijfsruimtes van de Grote Pyr zitten op dit moment helemaal vol!)